torsdag 17 december 2009

Vilhelm Ekelund

Jag har aldrig läst Vilhelm Ekelund, bara nosat några gånger.

Nu kom ett bokpaket (till vissa kommer tomten tidigt...) och med isvindarna vinande i mörkret utanför fönstret satte jag mig och började läsa i den vackra gröna volymen med "Lefnadsstämning" och "Väst-östligt" från Ellerströms förlag.
Jag förstod genast att det är dags att läsa Ekelund.


"Den som endast vill läsa det bästa kan nöja sig med få böcker. Icke som om det ej funnes många goda böcker - det finnes otaliga -; men de goda böckerna säga alla, i grund sedt, detsamma. Den som vill läsa medelmåttiga böcker måste läsa många böcker; ty det medelmåttiga varierar oändligt."

Inga kommentarer: