söndag 20 december 2009

En sträng lärare


Volymen från Ellerströms förlag med Vilhelm Ekelunds "Lefnadsstämning" och "Väst-östligt" är behändig, lätt att bära med sig, att läsa i då och då. Knappast lämpad att sträckläsa. Aforismerna är så tätt packade med innehåll, med sådan verkningsgrad, att det i själva verket är omöjligt att hasta fram.
Och Ekelund är en sträng lärare, det står klart redan på första sidan.

"Man kunde väl tänka sig en människa vid något så när hvad man kallar erfaren ålder - blir en människa någonsin erfaren? - söka utskilja, utvälja ur sin erfarenhet det tanke- och sinnestillstånd som hon befunnit vara hennes bästa och djupast passande: beslutande så att om möjligt förvara och försvara dess bild i sitt lifs lägen. Ja, ett sådant utväljande, en sådan kritik -"kritik" betyder ju val - måste kanske försiggå i hvar människas lif som vill blifva bestående som människa. Kanske ha de lättare, hvilka ej som författaren och tänkaren lätt komma att göra sig själfva till föremål för alltför ihärdig observation. Men författaren, om han för egen del misslyckas aldrig så mycket, kunde gifva andra anledning att lyckas! Detta kunde man då hålla honom räkning för, billigtvis."

3 kommentarer:

Leonardo sa...

Ja Ekelund är en sträng lärare och svår att efterleva. Hans aforismer är vad jag ofta brukar säga "grovt knäckebröd för själen". Och grovt knäckebröd lär ju vara nyttigt!

Bernur sa...

Men det bästa med V.E. är väl att det aldrig känns som att man äter knäckebröd, utan mer som att dricka ett klart glas vatten efter att ha läst sig igenom andra författares sötsockrade prosa, typ ...

Lennart Erling sa...

Lennart, Björn: efter bara några timmar med Ekelund tror jag att han kommer att bli en följeslagare.
Hans syn på livsföringen påminner om min sjukgymnasts syn på hur jag ska förhålla mig till mina ländryggsproblem...