torsdag 13 oktober 2016

Bob Dylan - Not Dark Yet

Om det var ett bra val eller inte? Det här är bra i alla fall...

måndag 10 oktober 2016

Socialismen som ett etiskt emancipationsprojekt?

Jag läser Nina Björks "Drömmen om det röda. Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek" (Wahlström & Widstrand, 2016).

Björk menar, efter Andrzej Walicki, att Luxemburg efter socialdemokratins svek inför krigsutbrottet 1914 och under kriget överger sin klassiska marxistiska determinism för "ett halvkvädet erkännande åt socialismen som ett etiskt emancipationsprojekt där hon tidigare främst hade sett den som en nödvändig följd av den kapitalistiska ekonomiska utvecklingen".

Det finns en möjlighet för människan att säga nej.

"Det finns en gräns för nödvändighetens rike, och där börjar den moral som faktiskt kan väljas."

Jag uppfattar Björks egen hållning som just ett etiskt emancipationsprojekt. Däri är hon mer optimistisk än vad jag är.
Rosa Luxemburg

måndag 3 oktober 2016

Nere vid strandenNere vid stranden finns bara det nödvändiga.