fredag 31 juli 2009

Lars Gustafsson-citat. 2: "jag skulle föredra att inte behöva vara någon särskild"

"Något har bestämt att jag skall finnas till, något som bara var en slump, något har ålagt mig tvånget att vara den jag är, att vara någon särskild. Om mina föräldrar inte hade mötts, hade inte heller det tvånget existerat.
Hur noggrant försöker jag inte uppfylla detta uppdrag som jag aldrig bett om! Och hur bisarrt är det inte, detta att jag identifierar mig med det! Det är inte så att jag skulle föredra att vara död, det menar jag inte. Men jag skulle föredra att inte behöva vara någon särskild."
Den texanske konkursdomaren Erwin Caldwell i Lars Gustafssons "Historien med hunden" (1993)

Inga kommentarer: