lördag 10 oktober 2015

Brädan som var en tidsmaskin

När vi plockade i en hög med rivningsvirke upptäckte vi att den gamla farstuns brädvägg en gång delvis hade tapetserats med tidningspapper. En av bräderna var helt enkelt en tidsmaskin. Det mesta var fragmentariskt, men med en känsla av tidssvindel läste vi dessa brottstycken i en av Varbergs lokaltidningar från mitten av december 1917.

Hos Möbelhandlare Carlsson kunde man köpa en finfin gunghäst. Bara en? Gamla Eskilstunaboden sålde hushållsvågar.


Det hölls skogsauktion på Torstorps gård i Grimeton. Ute i Europa rasade kriget och Varbergs livsmedelsnämnd hade tilldelats 800 kg smör och för innevarande vecka bestämt ransonen till ett hekto per person och varnade för en trolig minskning nästa vecka.


Någon hade vunnit en docka på lott nr 115 i ett inte närmare angivet lotteri. En ungherre önskade hyra ett rum omgående. Sannolikt var staden var lugn, men dramatik fanns. På lördagskvällen råkade lantbrukaren Birger Nilsson från Tvååker och Johan Svensson från Vare i bråk. "Sedan de brottats en stund syntes saken vara ordnad", säger notisen. Men strax därpå drog Nilsson upp en fällkniv och tillfogade Svensson två hugg i ryggen, dock utan allvarligare skador. Inför Stadsfiskalen beklagade Nilsson djupt saken och visade ledsnad över vad som skett.
.

Norra Hallands landstormsförening ordnade under löjtnant A. Möllerströms ledning en fältskjutning i terrängen öster om Påskberget. Kanske var det den ringa tillslutningen som gjorde att löjtnant Möllerström som vanligt vann?
Det var kallt. Under den gångna natten sjönk temperaturen ner till minus 10 till 12 grader. Och å Kvarnegården stod en orne till tjänst för alla hugade suggägare.


Några oväntade tidsbilder från Varberg för snart etthundra år sedan.



2 kommentarer:

Bengt O. sa...

Äntligen vet jag var jag kan få tag i en rensnål till min velocipedlykta! Allvarligt talat - det var mycket intressant och roligt, ett titthål rakt ner i förra seklets början. Noterar f.ö. ordet "antagonist" - när såg man något sådant i svensk dagspress senast?

Lennart Erling sa...

För att inte tala om "orne"...