tisdag 2 juni 2015

Du sköna nya andra maskinålder

Först vill jag utfärda en varning för förlaget Daidalos...

Detta kvalitetsförlag ger år efter år ut den ena intressanta boken efter den andra, i skilda ämnen. Och som jag nu har den olycksaliga läggningen att intressera mig för vitt skilda ämnen och som jag dessutom är medlem i förlagets bokklubb sen urminnes tider - så syns det i mina hyllor.
Nu har jag återigen spontanbeställt och läst en ny bok, fast jag borde nöjt mig med några bra recensioner.

Nåja. Kunskap är nu en gång för alla en lätt börda. (Men det tar tid att läsa...)

Jag har läst Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee: "Den andra maskinåldern - arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi" (Daidalos, 2015).

Den första maskinåldern var den industriella revolutionen från 1700-talet och framåt. Genom mekanisering och olja och elektricitet förbättrades arbetets produktivitet och arbetskraften fördes över från manuellt arbete i jordbruket till mekaniserat arbete i industrin. Vilket genom facklig kamp och socialstatens uppkomst ledde till en välståndsökning för alla.

Nu är vi inne i en snabbt accelererande andra maskinålder, som höjer produktiviteten med stormsteg. Tänk datorer, digitalisering och robotar. Men vart ska den onödiggjorda arbetskraften ta vägen? Och hur ser fördelningen av det ökade välståndet ut?

Om Brynjolfsson och McAfee i boken första del på gängse amerikanskt vis sjunger en lovsång till digitaliseringens alla fantastiska möjligheter, från industrirobotar till självgående bilar, så redovisas i bokens andra del, mer krasst, den andra maskinålderns ekonomiska och sociala konsekvenser.

Här handlar det är inte om någon välståndsökning för alla, här handlar det om "the winner takes all" - ökade inkomstklyftor och permanent arbetslöshet. De tar USA som exempel, där det totala samhälleliga förmögenheten ökade 1983-2009, men under samma period minskade den för 80 % av befolkningen. 2002-2007 tillföll två tredjedelar av alla tillväxtvinster en procent av befolkningen.

Den andra maskinåldern skapar mångmiljardärer och fattiga.

Vad göra åt det? Brynjolfsson och McAfee är vaga på den punkten. Den andra maskinåldern är i deras framställning en utveckling som är oundviklig. Mer utbildning, kanske. Anpassning till utvecklingen. Kanske rentav medborgarlön? Själv vet jag inte. Bli maskinstormare?

Två av de recensioner som jag borde nöjt mig med att läsa är dels Lennart Schöns mycket kritiska i Respons 2015 nr 1 och dels Håkan Lindgrens också till stor del kritiska i SvD.

En intressant aspekt på digitalisering som Håkan Lindgren tar upp i sin text är detta med "länkdöden".
Jämfört med film och papper är datafiler och hårddiskar sköra, sårbara ting. Han roar sig med att kolla  bokens källhänvisning till webbsidan med uppgiften att tio procent av världens foton togs under ett enda år - och möts av "Not found". Hur länge leder mina två länkar härovan rätt?Ludditer i alla länder, förenen eder!

4 kommentarer:

Kurt sa...

Döda länkar kan man ju ändå ofta nå genom att använda någon arkivtjänst t ex

http://cachedview.com/

Lennart Erling sa...

Jo, kanske en del, kanske de flesta, jag vet inte. Men de elektroniska dokumenten är absolut mer osäkra än de gamla dammiga tryckta volymerna i bibliotekens magasin. Och jag utfäster en belöning till den som berättar för mig hur jag ska göra för att föra över den här bloggens hela innehåll på ett snyggt sätt till papper...

Kurt sa...

Det finns ju en massa tjänster just för att göra om nätsidor till böcker, många av dem gör det dessutom snyggt:

http://jocelynandjason.blogspot.com/2012/06/why-i-decided-to-print-my-blog-with.html

Lennart Erling sa...

Tack Kurt! Till skillnad från andra så kan kommentarer inkluderas hos Lulu. Det var bl a det som jag saknat. Jag ska testa så småningom.