onsdag 29 april 2015

På lunchrasten i dag läste jag Sten Lindroth

Men, herregud, något läser jag väl? Något som jag kan skriva om? Om än i twitterformat?

Jo. På lunchrasten i dag läste jag Sten Lindroth:
"Den västerländska tankens historia är berättelsen om sanningens öden. Vad som är sanning - otaliga profeter, präster, filosofer och politiker har predikat det för oss under årtusenden. För dem har sanningen varit något entydigt och självklart, där allt hängde ihop och ingenting fick ändras; ett slags salighetslära. Så var det förr i världen mera än nu, och mest under medeltiden."
Och jag tänkte: ... förr i världen ... mest under medeltiden ...  men är inte medeltiden tillbaka igen? Eller har den aldrig upphört? Allt detta dödande för olika salighetsläror ...

Onsdag 29 april 2015, klockan 07.15

Citatet är från essän "Montaigne och tvivlets födelse", omtryckt i "Epoker och människor - idéhistoriska uppsatser", Wahlström & Wistrand, 1982.

Inga kommentarer: