fredag 2 januari 2015

Senecas åsikt

Lite med anledning av gårdagens text.
"Nej, vi ha icke för liten tid oss tillmätt, men vi förslösa för mycket af den. Lifvet är tillräckligt långt, och äfven för de största verks fullbordan är vår tid riklig nog, blott den i sin helhet blir väl använd. Men där den får flyta hän i vällefnad  och slarf, där den icke användes för något förnuftigt ändamål, då märker man en gång, när den obevekliga timmen slår, att den tid, hvars förrinnande man ej lade märke till, nu är och förblir förfluten."

Lucius Annaeus Seneca: "Om lifvets korthet" (övers. Johan Bergman. Stockholm: Björck & Börjesson, 1912.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Seneca var nog en glädjedödare som så många andra tänkare. Och vi har fortfarande vår Luther som sitter på axeln och manar på. Ack,ja.

Lennart Erling sa...

Seneca var en sträng lärare...