fredag 30 januari 2015

Fredagsläsning: Rebecca Solnit

Denna stilla, tysta fredagskväll läser jag Rebecca Solnit:

"Vi tror att vi berättar historier, men ofta är det historierna som berättar något för oss, säger till oss att älska eller hata, att se eller vara blinda. Ofta, alltför ofta, blir berättelser en börda som tar kommandot över oss, piskar oss framåt, säger till oss vad vi ska göra, och vi gör det utan att ställa några frågor. För att lära oss att bli fria måste vi lära oss att höra berättelserna, ifrågasätta dem, stanna upp och lyssna på tystnaden, namnge dem och själva ta över berättandet."


Rebecca Solnit: "Det avlägset nära", Daidalos 2014.

Inga kommentarer: