lördag 26 november 2022

Epikuros

Nu när denna eländiga höst, åtminstone kalendariskt, övergått i vinter finns det anledning att återknyta bekantskapen med en gammal vis man, den grekiske filosofen Epikuros (342-271), grundaren av den epikuréeiska skolan.

Ofta felaktigt uppfattad som en njutningslysten, självisk hedonist, en epikuré i modern mening.
 
Visst ska man eftersträva njutning; man ska njuta av det enda liv man har - men med "måttfullhet, disciplin och omsorgsfull planering" - det är det enkla livet, det elementära livet, inte fåfäng strävan efter maximal njutning och flyktig ära som gör att man kan uppnå ataraxia, det lugna livet, jämvikten, utan oro för vare sig växlande livshändelser eller döden. 

Epikuros är en sträng lärare. Det räcker inte att känna till de filosofiska dogmerna, man måste ständigt öva sig, till exempel genom att meditera och använda sig av kondenserade sentenser, som epikurismens "fyrfaldiga botemedel":

Gudarna är inget att frukta,
 döden är inget att rädas,
det goda är lätt att vinna,
det onda är lätt att uthärda.

Lätt? Jag har nog inte övat klart än. Men jag ger mig inte.

Anledningen till den återknutna bekantskapen är att jag uppmärksammades på en bokserie av Peter Adamson, professor i senantik och arabisk filosofi vid Ludwig Maximilians universitet i München, vars första och andra delar jag nu läser: "Filosofi i den klassiska världen: en filosofihistoria utan luckor" och "Filosofi i den hellenistiska och romerska världen: en filosofihistoria utan luckor", båda utgivna av Thales förlag 2020. Två bastanta volymer av en författare som förenar akademisk lärdom med lättillgängligt språk. 

"Botemedlet" citerat från Pierre Hadot: Vad är antikens filosofi? (2015). Bildkälla: https://sv.wikiquote.org/wiki/Epikuros. Där finns också "Epikuros huvudteser i 40 punkter."
5 kommentarer:

Gabrielle Björnstrand sa...

Gillar verkligen att du tar Epikuros på allvar. Själv har jag på senare år fått en viss böjelse för stoikerna. Marcus Aurelius läste jag för länge sen, och föll pladask ; ) Nu har jag en liten volym med Epiktetos med mig hit upp. Ska läsas om.

Lennart Erling sa...

"Handbok i livets konst"? Epiktetos ställer stränga krav på självbehärskning:

"Begär inte att det ska gå som du vill här i världen. Nej, önska att allting ska ske precis som det sker; då kommer ditt liv att förflyta lugnt."

tant Hannele sa...

vackraste varmaste höst i mamma/kvinnominne!

Gabrielle Björnstrand sa...

Just den ligger här. Sjätte upplagan, 1945. Undrar om den fanns i skolbiblioteken på den tiden? ; )

Lennart Erling sa...

tantHannele: Vädret, ja - men allt från Tidöavtal till Ukraina...