torsdag 17 juli 2014

"Jord och vind blåser tvärs igenom oss"

"Frihet är den förnimmelse som vi har av förloppen inom oss själva. Ofrihet är den förnimmelse som vi har av förloppen utanför oss. Jag vet icke om det finnes någon annan metod att skilja på vad som är vi och vad som icke är vi.
De flesta menar att skinnet skiljer dem från det som omger dem. Men människans skinn är tunt och genomsläppligt, fullt av hål och öppningar likt en trasig rock. Det omänskliga far in och ut genom revorna; jord och vind blåser tvärs igenom oss. Vår hjälplöshet är höggradig."

Willy Kyrklund: "Mästaren Ma." (1953)

Läst och citerat på resande fot i Lappland.

1 kommentar:

Gabrielle Björnstrand sa...

Men kom du äntligen till Lappland - vad bra. Du tar fjällen nu, jag tar Kyrklund. Placerar honom tyvärr lite trångt. På twitter.