tisdag 13 augusti 2013

Från Bett af galna hundar till Strypsjuka

Jag förstår det inte. Det är som vore det en förbannelse (eller är det en välsignelse?), men det sker ett ständigt inflöde av böcker till vårt hem. Och - nej, jag är inte ensam den skyldige. Långt ifrån, om jag tänker efter. Visserligen har strömmen avtagit med åren och numera, med sprängfyllda hyllor, har ett visst utflöde också börjat ske. Mitt mål är i alla fall att inte sätta upp fler hyllor.

Böckerna kommer på skilda vägar och av olika skäl. På sistone har en del kommit genom arv. Som denna fascinerande lilla volym, som jag då och då bläddrar och läser i:

 "Huskurer - Lättfattliga anvisningar, gifna af läkare, huru man bör förfara vid lindrigare sjukdomsfall samt i svårare fall, till dess läkaren hinner anlända. Sammanförda och bearbetade efter de bästa in- och utländska källor", utgiven av Wilh. Siléns Bokförlags Aktiebolag i Uppsala 1909, i förlagets serie "Siléns praktiska bibliotek".

Det är en alfabetisk uppställd skrift, en dåtidens 1177.

Bara ett exempel här. Jag tror att det är en allmän uppfattning att vår tid kännetecknas av ett maniskt sysslande med den personliga hygienen. Hur mycket tid lägger vi inte på att duscha, deodoranta och aftershava oss? Men ibland kan ju kroppens utsöndringar ställa till verkliga problem. Man får hoppas att det här exemplet från tidigt 1900-tal är fråga om ett extremfall:

Armsvett.
Tvätta dagligen armhålan med vatten, ättika eller franskt vin, eller ännu bättre med vatten och ichtyoltvål, hvars skum man låter torka in. Pudra därpå med salicylsyrepulver och lägg in salicylvadd i armhålan. Nämnda pulver ensamt användt till pudring tager också bort svettens dåliga lukt.
Under linnet i armhålorna kan man fasttråckla glanslärft eller annat lämpligt tyg och äfven fodra de yttre plaggen, rockar och klänningslif, på samma sätt under armarna, för att icks svetten må framtränga och blifva synlig. Lämpliga foderlappar finnas också tillgängliga i handeln.
Boken är verkligen ett stöd i mångahanda situationer. En del uppslagsord kastar man sig över. Här några exempel:

Bett af galna hundar, se Vattenskräck.
Dödstecken, se Skendöd.
Flygvärk, se Muskelreumatism.
Fulslag.
Furunkel, se Spikböld.
Gyllene åder, se Hämorroider.
Hängde, se Skendöd.
Ihjällegade barn, se Skendöd.
Korfförgiftning, se Förgiftning.
Lysgasförgiftning, se Förgiftning.
Nedfallen tungspene.
Onda bettet, se Fulslag.
Skendöd.
Stranguri.
Strypsjuka.

Om ni lider av, eller funderar på något av ovanstående, erbjuder jag gratis konsultation...


8 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

En krona 1909 motsvarar ungefär 50 kronor idag.

Det bästa man kunde göra med gamla tiders medicin var väl att undvika den så länge det gick - det var nog bäst för hälsan!

Bengt O. sa...

"Onda bettet" verkar fantasieggande liksom synonymen "fulslag". Är det smittsamt?

Einar J sa...

Korfförgiftning torde väl vara den största risken så här års.

Lennart Erling sa...

Björn,
det gäller nog att undvika även dagens medicin. Man måste vara frisk för att överleva den underbemannade vården...


Lennart Erling sa...

Bengt O.,
knappast smittsamt. Fulslag är "bulnad med värk i ett finger, och ofta sträcker sig både bulnaden och värken till handen och hela armen."
Den tidens musarm?
Och om värken är mycket svår kan man "hastigt och upprepade gånger efter hvarandra doppa fingret i hett vatten; eller också håller man fingret i ljumt vatten och ökar dess temperatur, så länge man kan tåla det, genom att efter hand tillsätta mer hett vatten, hvari fingret kvarhålles en half timme; detta förfarande upprepas fyra till fem gånger om dagen."
Man hade tålamod på den tiden.
Det talas också om karbolsyrelösning, blyvatten och "fördelande kryddor".
Men "fullständig och hastig hjälp erhålles endast genom att man låter läkaren öppna bulnaden för att bereda varet afgång. Den ibland hardt när olidliga värken upphör så godt som genast efter det den lilla obetydliga operationen genomförts."

Gabrielle Björnstrand sa...

Konstigt att inte fulslag följs av fylleslag - men det kanske var mer eller mindre obotligt redan då?

Jenny sa...

Hej!
Vad kul, jag har en exakt likadan bok, älskar också att titta i den ibland :)

Lennart Erling sa...

Boken är en guldgruva - men frågan är hur många av kurerna man kan följa… :-)