lördag 9 februari 2013

Här finns bara människor...

"Djuppsykologins skarpsinnighet. Den historisk analysens väldiga vridscen, Hannah Arendts storstilade och djuplodande vision om antisemitismens rötter och tillväxt i upplysningstidens - med andra ord judeemancipationens - Europa. Men hur förklarar hon Auschwitz, Sonderkommandona, lägerlivets vardag? Här slår nämligen alla historiska förklaringar slint. Här spelar knappast ens antisemitismen längre en verklig roll. Här finns bara människor som plågar andra människor, mördar dem i massor, njuter av det ruttnande köttets stank, här finns bara halvdöda som bränner lik och lagerarbetare som sorterar föremål; upprinnelsen till världens undergång ligger i mycket större djup än vad historieskrivningen kan nå med förnuftets eller vetenskapens medel..."
Imre Kertész: En annan. Krönika över en förvandling. Norstedts, 2003.

Inga kommentarer: