tisdag 26 februari 2013

En fråga, följd av en suck

Hemkommen från jobbet, trött och mosig i huvudet, sjunker jag ner i läsfåtöljen, slår upp en tidskrift och betraktar detta foto, från förstamajdemonstrationen i Sundsvall 1890.
Det är 123 år sedan. Är det inte dags att låta den enorma produktivitetsutveckling som skett sedan dess få konsekvenser för arbetstidens längd? Eller har vi nått minimum? Eller det idealiska måttet? Frågan diskuteras av Roland Paulsen i en artikel i hedervärda och ibland mycket läsvärda Ordfront magasin nr 1 2013.

Inga kommentarer: