tisdag 25 oktober 2011

Stoicism - från Aurelius till McFerrin

"Rikta ofta dina tankar på hur snabbt allt varande och vardande förgår och försvinner. Tillvaron är som en evigt ilande ström, krafterna är stadda i oavbruten förändring och deras orsaker är underkastade tusen växlingar. Knappast något består, och tätt intill oss gapar det förflutnas och det kommandes avgrund vari allt försvinner. Är alltså inte den en narr som sätter sin lit till dessa ting, mödar sig för dem eller betraktar sina motgångar som en djup och långvarig olycka?"
Marcus Aurelius: Självbetraktelser. Forum, 1967.

Eller - varför inte? - Bobby McFerrin...