onsdag 27 januari 2010

Den agrara revolutionen


De senaste dagarna har jag låtit ett av mina gamla specialintressen, agrarhistoria, få en renässans.

Anledningen är att Pablo Wiking-Faria disputerar på fredag på sin avhandling "Freden, friköpen och järnplogarna : drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700-1900".

Jag har läst den och jag är djupt imponerad. På grundval av ett enormt källmaterial reviderar Pablo den gängse historieskrivningen på flera punkter.

Dessutom märks det att det är en museiman som skriver. Trots att det är en tung, 474-sidig volym är framställningen pedagogisk, systematisk och vackert illustrerad.


Jag saxar ur pressmeddelandet från Göteborgs universitet:


"De flesta forskare är överens om att den agrara revolutionen var ett avgörande steg i Europas och Sveriges historia. Under tvåhundra år skedde enorma nyodlingar. Nya odlingssystem och nya grödor infördes samtidigt som jordbrukstekniken utvecklades dramatiskt. Men orsakerna bakom denna stora jordbruksomvandling har tolkats på många olika sätt.

Pablo Wiking-Faria har granskat flera olika teorier om drivkrafter från historiker i Nordvästeuropa och Skandinavien. Hans avhandling ifrågasätter till exempel om priser och marknader haft så stor betydelse som en del tidigare forskare velat göra gällande. Avhandlingen går också emot uppfattningen att alla framsteg kommit uppifrån, från godsägare och andra stånds­personer.

Istället är Pablo Wiking-Farias slutsats att den bondepositiva politik som fördes i Sverige från år 1720 och framåt var drivkraften bakom framstegen. När bönderna inte behövde riskera en skattehöjning för att de ökade sin produktion, blev de motiverade att utveckla sitt jordbruk.

Men alla bondekategorier gynnades inte lika. Frälsebönder hade arrenden som när som helst kunde höjas.

– Det mest gynnande för jordbruksutvecklingen var när bonden var självägande. Friköpen till självägande skedde i någon mån under 1700-talet och i stor omfattning 1800-1860. Friköpen blev en motor i utvecklingen, säger Pablo Wiking-Faria."


Avhandlingen finns i fulltext HÄR. Att Pablo sedan haft vänligheten att referera till tre av mina uppsatser gör inte läsningen mindre intressant... för mig.


3 kommentarer:

Gunnar sa...

Ruggigt intressant! Jag ska ladda ner och läsa så fort jag får ett ögonblick över.

Så mycket göteborgare jag är så är Halland där melankolin får muskler, Bohuslän där melankolin får en ny hatt.

Björn Nilsson sa...

Det här verkar spännande, och fint är det att man kan ladda ner avhandlingar. Bra för såväl privatfinans som bokhyllan. Tack för tipset!

Av sammanfattning får jag intrycket av att det har skett en rundgång i forskningen. På sjuttiotalet hävdade yngre historiker att böndernas insats hade under- och herremännens hade överskattats vad det gällde förbättringar och framsteg. Sedan har det varit populärt med priser och marknader under några årtionden, och när den infallsvinkeln är slutkörd får man gå tillbaka till något äldre och förhoppningsvis hållbarare.

Lennart Erling sa...

Gunnar,
dina metaforer äro outtömliga...

Björn,
Pablo började sin bana där i sjuttiotalet i Arkivet för folkets historia och skrev redan då om jordbruksutveckling "underifrån". Skam den som ger sig.

Det blir en intressant disputation i morgon.