torsdag 13 augusti 2009

Dekanen talar till Spencer igen


" - Det var en sak jag glömde påpeka. Det finns de som vill tänka sig universum som en väldig maskin, inrättad för att skapa liv och intelligens, ett slags välvillig uterus som kan åstadkomma storartade resultat om den bara ges tid.
Vilken storartad dumhet! Den som har den minsta aning om kosmofysikaliska förhållanden vet att det är precis tvärtom. Detta universum är en nästan, men inte fullständigt, perfekt maskin för att förhindra liv och intelligens att växa fram. De flesta galaxer befinner sig i så instabila förhållanden att varje ansats till liv mycket snabbt skulle utplånas genom mäktiga bål av gammastrålning och röntgenstrålning. Gravitationsvågor sliter sönder planetsystem som om de vore spröda tapetmönster. Galaxer kolliderar, världshav torkas ut på ett ögonblick.
Vad du Spencer måste förstå, är att detta universum är en dödsmaskin! "
Lars Gustafsson: "Dekanen : ur Spencer C. Spencers efterlämnade papper : samlade och utgivna av dr Elisabeth Ney, bibliotekarie vid Humanities Research Center, The University of Texas at Austin."

Inga kommentarer: