tisdag 3 maj 2016

Leopardi. Illusioner.

Jag kommer (kanske) att efter hand lägga ut citat här från min läsning av "Zibaldone". Med eller utan kommentarer. Människans förmåga att leva, eller överleva, genom illusioner är ett tema som är centralt för Leopardi. Och det är inte underligt att Nietzsche gillade Leopardi.

"I consider illusions to be in a certain sense real, since they are essential ingredients in the system of human nature, and given by nature to all men, so that it is not right to scorn them as being the dreams of a single man, but better to regard them as a real part of man and willed by nature, without which our life would be the most miserable and barbarous thing, etc. Hence they are necessary and form a substantial part of the composition and order of things."


Giacomo Leopardi: "Zibaldone". Edited by Micahel Caesar and Franco D'Intino. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2013.( Z51). sid. 58.

2 kommentarer:

Gabrielle Björnstrand sa...


"without which our life would be the most miserable and barbarous thing, etc."
Jag tycker om det där lite trötta "etc."

Lennart Erling sa...

Och eftersom "Zibaldone" inte var avsett för publicering, utan är ett sammelsurium av arbetsanteckningar, skisser, utkast, försök, etc., så förekommer det där etc. ofta, och förstärker känslan av (ursäkta det slitna uttrycket) titta in i Leopardis verkstad...