måndag 28 september 2015

Vandring runt Stora Neten

Söndagen ägnades åt en vandring runt sjön Stora Neten. Vi kunde inte valt en bättre dag.


Det är ännu kyligt när vi går från Nösslinge kyrka. Vid nio har den täta morgondimman över sjön börjat skingras i solen.


Vi följer Hallandsleden brant uppför från sjöstranden och kommer så småningom till Långasjö där vi äter frukost. 


Lunch äter vi på andra sidan sjön i denna vackra betesmark nära Bokeholmen.


Här finns en husgrund med en trappa. Förr var detta inägomark. Här fanns en gård eller två.
Fägator löper ut till betet på utmarken. Gärdsgårdar inhägnar det som en gång var åkrar. Och överallt finns odlingsrösen som berättar om slitet. Det här var en fattig bygd. Gårdarna låg glest. I början av 1800-talet skriver S. P. Bexell i "Hallands historia och beskrivning" att jordmånen är sämre och att sädesproduktionen "är svag och lämnar någon gång föda endast för halva året åt innevånarna".

Bexell noterar också att "Stora Nätsjön, som på längden sträcker sig bredvid socknen, omgiven av skogar och lundar, gör att även Nösslinge äger några ställen, utmärkta av en skön naturbelägenhet."
Vilket man bara kan hålla med om.


De åldrade fruktträden står ännu kvar.


Åter vid Nösslinge kyrka ser vi på de unika restaurerade gravstenarna från 1600- och 1700-talen.
Det är stora, flata hällar med texten inhuggen i koncentriska cirklar. Texten börjar upptill i den yttersta cirkeln, fyller den medurs och fortsätter sedan i den inre cirkeln, ibland in i centrum.

På den här stenen kan man läsa:

HER VNDER HVILER SALIG BÖRTA PEDERS DOTER LILLA KIÖRSHULT SOM I HERREN AFSOMNAD 19 MAIVS ANNA 1716Inga kommentarer: