onsdag 19 december 2012

Är det generna som använder kroppen eller kroppen som använder generna?

Jag började läsa en intressant och mycket välskriven Understreckare i SvD på nätet, utan att se vem som skrivit den. När jag sen såg att det var Håkan Lindgren blev det bara ytterligare en bekräftelse på att den mannen är ett slags universalgeni.
"Stöter intellektet på flödande föränderlighet gör det sitt bästa för att bryta ner den till ett antal statiska begrepp. Uppfattningen att allt är färdigskrivet i generna är så mycket bekvämare för oss, även om den får allt mindre gemensamt med vetenskapens bild av genernas nätverk. Generna reglerar organismen samtidigt som miljön reglerar generna. Och vad är det som formar miljön? Organismen! Levande varelser förändrar sin miljö bara genom att finnas. Hitta ut ur den cirkeln om du kan." 
Följ hans blogg:  Low life.

3 kommentarer:

Christian sa...

Ett slags universalgeni är möjligen att ta i. Kanske har han snarare en skicklig förmåga att fånga upp sådant som är intressant (från böcker osv) och sedan lägga till en egen vinkling eller reflektion. Och det är väl gott nog?

Ett universalgeni skapar, som hos det mest berömda exemplet Leonardo da VInci, på ett helt annat sätt ur "intet". Det han "lägger till" är så att säga helheten.

Lennart Erling sa...

Christian,
jo, det var väl att att ta i - även om jag modifierade med "ett slags" - men jag tänkte på hans bredd i ämnesval, hans kloka reflektioner och hans språk. Jag är imponerad, helt enkelt.

Gabrielle Björnstrand sa...

Håkan är en osedvanligt oberoende skribent; och det här var inte helt väntat. Intresserar också mig.
Har för mig att det fanns en rysk forskare (säkert utdaterad) som ansåg att positiva (livsbefrämjande) erfarenheter kunde ärvas genetiskt.

Andra (inte utdaterade) har talat om att generna "hoppar". Dvs. att vi under låt oss säga tio år kan vara påverkade mer av vissa gener från X och Y, för att under en annan period bli/vara mer påverkade av A och B.