onsdag 1 september 2010

För mycket skräp i huvudet

Mitt i arbetsveckan, ny termin, full fart. Jag kommer hem med alltför mycket skräp i huvudet för att kunna göra annat än att koppla av.
Även i naturen pågår en ständig kamp för brödfödan. Här konkurrerar en något medfaren amiralfjäril, en humla och ett bi om kärleksörtens nektar.
Vid närmare eftertanke: är det inte det vi alla gör?
Klicka för större bild!
Posted by Picasa