måndag 23 februari 2009

Ett kvinnokollektiv 1796

Jag fortsätter att leva i tre världar. (När jag inte är på Yttre Hebriderna...)
Mestadels i den vanliga vardagen: jobba, äta, sova. Större delen av min fritid använder jag till att lusläsa husförhörslängder och sammanställa uppgifter i en databas. Och så, för att inte bli knäpp, tillbringar jag då och då en stund i Virginia Woolfs värld. Nu är det krigsutbrott 1939.

Nyss var jag i 1790-talets Halland. Ibland fastnar jag för saker som ligger utanför min undersökning. I en backstuga under Eric Andersgård i Valinge socken levde tre änkor tillsammans: Bengta, Gunnel och Kierstin. 69, 62 och 67 år gamla.. Ett kvinnokollektiv. Hur levde de, hur försörjde de sig?


Prosten C. W. Rodhe anmärker i "Catechismi och Husförhörs Längd öfwer Hwalinge Sockens Inwånare från Mickaeli 1796 til Mickaeli tid 1797" om deras läskunnighet, kunskap om tio Guds bud, Herrens bön, Hus taflann, osv. att de kan "intet"...

Inga kommentarer: