tisdag 4 juli 2017

Valboskap

Jag plockar slumpmässigt en bok ur hyllan och upptäcker att engelska historiker har humor, utan tvekan:
"Vissa antropologer tror att det var skötseln av tamdjurshjordarna som först gav upphov till synen på politikens uppgift som inskridande och manipulativ. I samhällen där man, som i Polynesien, levde av att odla grönsaker och säd, som krävde relativt liten mänsklig inblandning, tycks man ha haft en relativt opretentiös syn på de styrandes funktion. Man ansåg att naturen borde sköta sig själv och att man kunde överlåta åt människorna att ta hand om sig själva utan regleringar ovanifrån. Men tamdjurshållningen skapade en mer auktoritär attityd. Under den nya tiden i England gav människans bestämmanderätt över de lägre stående djuren den mentala motsvarighet på vilken många politiska och sociala arrangemang kunde byggas upp."

Keith Thomas: Människan och naturen (Ordfront, 1988)


2 kommentarer:

Mikael sa...

Tyvärr är det inte humor. Jag var bara politiker under en kort tid, men var desto längre kassör i partiets kommunförening. Jag hade en naiv bild av politiken när jag började, men är numera luttrad. Många väljare verkar inte ha en aning om varför de röstar som de gör och att politiker därför betraktar dem lättledd valboskap. En annan sak som förvånade mig mycket är att många oppositionspolitiker trivs i rollen som oppositionspolitiker och egentligen är rädda för att få makt för då ställs det helt andra krav.

Lennart Erling sa...

Kanske är inte bara väljarna lättledda. Hur många liberaler kommer att villigt ledas in i SD:s illiberala fålla?