lördag 6 november 2010

Varusamhällets konformism

En liten notis här bara, som livstecken.

Eftersom jag i dagarna blivit ännu äldre må det vara mig fritt att ytterligare gå ner mig i det träsk som kanske kan kallas kulturkonservatism.
Under ett förstrött letande i hyllorna fick jag syn på en vit pocketbok från 60-talet. Tar fram, slår upp och läser:
"I och med att man identifierar 'demokrati' med 'konsumentens valfrihet' förbinder man sig till varusamhällets konformism och accepterar ett kulturbegrepp, som opererar med varuproduktionens föreställningssätt. Man tror sig befria människan genom att befria henne från det demokratiska kravet på personlighetsutveckling - och man utlämnar henne därmed åt varusamhällets konformism i dag - och den totalitära statens terror i morgon. Genom att stämpla alla moraliska fordringar som 'moraliserande' och nivellera alla kulturvärden till lika gemensam nämnare urholkar man demokratins kultursyn till förmån för kulturindustrins syften."
Gunnar Gunnarsson: "Kulturkritik, avideologisering och varusamhälle", i: Dikten och demonerna", Bo Cavefors bokförlag, 1969.

Jag avstår från att skriva något om dagspressens kulturbilagor.

9 kommentarer:

Gunnar sa...

Gamle käre GG... Detta som en helt frivol kommentar, men en engelsk gratistidning kallad "Short List", som producerar topplistor över saker och ting, mest för grabbar, kungjorde en gång att det sexigaste mansnamnet någonsin var Gunnar Gunnarsson. (Detta efter sagans GG, inte marxismens). (Själv är jag alltså halvvägs där).

Lennart Erling sa...

Aha. Det var alltså därför du hamnade i London. Och inte har kunnat komma därifrån...

Björn Nilsson sa...

Intressant. Gunnar Gunnarsson tillhör väl en numera i stort sett utdöd ras: socialdemokrater som kan diskutera från marxistiska utgångspunkter. Ibland blev han väl lite väl dogmatisk tror jag, men här träffar han huvudet på spiken så det dånar om det.

RenéV sa...

B Nilsson, intressant?
Dessa diskussioner slutar i byggandet av nya koncentrationsläger.

Björn Nilsson sa...

Engelsmännens läger under boerkriget var 1900-talets näst värsta, de tyska under andra världskriget de värsta ... och jag förstår inte hur de kommer in i det här resonemanget. Byggdes de för att bekämpa konsumtionsvansinnet? Att börja prata om läger är att avleda uppmärksamheten från det icke obetydliga lilla faktum att vi inte har mer än ett jordklot att leva av.

northofsweden sa...

http://www.flickr.com/photos/northofsweden/3676560454/

Lennart Erling sa...

Lena/Northofsweden:
En bra uppmaning, nu när julens glada konsumtionshögtid närmar sig...

RenéV sa...

Nilsson, hur är det med minnet?
Du tog upp kommunisten.

RenéV sa...

Nillsson sa:
Engelsmännens läger under boerkriget var 1900-talets näst värsta, de tyska under andra världskriget de värsta ...
Du glömmer visst dina vänner, kommunister.