torsdag 29 maj 2008

Jag fortsätter läsa Montaigne

Kapitel 14 av Montaignes essayer, med titeln "Att smaken av ont och gott till stor del beror på vilka åsikter vi har om dem", inleds med orden:

"Människor plågas (säger ett gammalt grekiskt tänkespråk) av sina åsikter om tingen, inte av själva tingen."

Sen följer ett vindlande resonemang om hur vårt sätt att uppfatta onda ting i tillvaron - motgångar, sjukdom, smärta - kanske mer än företeelserna i sig gör dem till onda ting.

Det är en tanke som dagens alla kognitiva beteendeterapeuter skulle skriva under på.

Inga kommentarer: