onsdag 2 juli 2008

Vänskap, erotik... eller böcker?

Kapitel 3 i tredje boken av Montaignes Essayer heter "Om tre slags umgängen".
Det handlar om vänskap, erotik och umgänget med böcker.

Montaigne skriver angående vänskap att hans "kinkiga natur" gör honom "nogräknad i umgänget med människor, jag måste sålla dem noga..."

"I vanliga vänskapsförbindelser är jag litet torr och kylig, för jag rör mig inte naturligt om det inte går för fulla segel. Dessutom har mitt öde redan i ungdomen format och gett mig smak för en enda, fullkomlig vänskap och på något sätt ingett mig avsmak för andra sorter, och alltför starkt inpräglat den tanken i mig att vänskapen går i par men inte i flock..."

Men:

"Jag skulle beundra en själ som hade olika nivåer och som kunde både spänna sig och spänna av, som fann sig väl tillrätta vart ödet än förde den och som kunde språka med grannen om hans hus, hans jakt och hans rättegång och glädja sig åt att samtala med en timmerman och en trädgårdsmästare."

Och erotiken?

"Det är vansinne att fästa alla sina tankar vid detta och engagera sig i det med en rasande, obehärskad lidelse. Fast å andra sidan: om man ägnar sig åt det utan kärlek och utan att binda sig själv, likt skådespelare, om man bara spelar en roll som är den gängse för vår tid och våra seder och inte släpper till något mer av sig själv än bara ord, då månar man visserligen om sin egen säkerhet, men det är bra fegt, som om man offrade sin heder, sin vinst eller sitt nöje av rädsla för faran; ty det är säkert att de som etablerar ett sådant förhållande aldrig kan hoppas på att få ut något av det som kan röra eller tillfredsställa en skön själ."

(I det femte kapitlet, "Om några rader av Vergilius", skriver Montaigne mer utförligt (och mycket rakt på sak...) om kvinnor, kärlek, lust och erotik. Det är värt ett särskilt inlägg...)

Montaigne sammanfattar:

"Dessa två slags umgängen är slumpmässiga och beroende av andra. Det tråkiga med det ena slaget är att det är så sällsynt, det andra vissnar med åren, och därför hade de aldrig kunnat tillgodose mitt livs behov. Umgänget med böcker, som är det tredje slaget, är mycket säkrare och mer vårt eget."

"Det följer mig hela livet och står vid min sida överallt. Det tröstar mig på ålderdomen och i ensamheten. Det befriar mig från den tråkiga sysslolöshetens börda... [...] Det bryter udden av smärtans attacker... [...] befriar mig från obehagliga tankar... [...] Och ändå gör de [böckerna] inte uppror när de ser att jag söker upp dem bara därför att jag saknar dessa andra glädjeämnen, som är verkligare, mer levande och naturliga: de tar alltid emot mig med samma min."

Montaigne skriver också om sitt bibliotek.

"Biblioteket ligger två trappor upp i ett torn. [...] Mitt bibliotek är runt till formen; det finns bara en rak väggyta, och där står mitt bord och min stol. Genom att väggen är rund ser jag med en enda blick alla mina böcker, som står ordnade i fem hyllor runt omkring. [...]
Här har jag min egentliga boning. Här försöker jag ha oinskränkt herravälde och undandra denna enda vrå all gemenskap, med både hustru, barn och medborgare. Överallt annars styr jag bara verbalt, och då är min makt i allt väsentligt delad. Jag tycker det är synd om den som i sitt eget hus inte har ett ställe där han kan vara sig själv, uppvakta enbart sig själv och gömma sig!"

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

På tal om böckernas värde: En gång skrev jag följande människofientliga (?) dikt:

Böcker är bättre än mänskor
Böcker behövs i vårt liv

Böcker ger visdom och nöje
Mänskor ger bara HIV

Lennart Erling sa...

Ja, kanske en något grov generalisering...

Björn Nilsson sa...

När jag publicerade denna dikt på en poesisajt i december fick jag en (1) reaktion. Den var dock positiv:

HoHoHo - sant!! ,