onsdag 9 juli 2008

För övrigt denna onsdag...

...läser jag i dagens DN en tänkvärd artikel av Nina Björk, "Mannen är allt".

Vad är manligt och vad är kvinnligt i våra personligheter, i vårt sätt att förhålla oss till världen och andra människor - i kärleken? Jag har inte läst Stina Aronsons roman och jag är inte inläst på Artur Lundkvist, men jag tror att jag kan förstå vad Nina Björk menar.

Nina Björk är inte en av de vanliga åsiktsmaskinerna på kultursidorna. Hon är... Nina Björk.

Inga kommentarer: