torsdag 18 december 2008

Björk i DN

I den polemik mellan Nina Björk och Per Wirten, som jag kommenterat tidigare här, har Björk en i mitt tycke mycket klargörande replik i dagens DN.
Wirtén tycker att Björk omöjliggör all diskussion genom att hänvisa till biologiska fakta.
Björk skriver nu:

"Bara den politiska diskussion som säger att vi har vissa givna utgångspunkter och utifrån dessa ska vi skapa ett så bra samhälle som möjligt är vettig. Den politiken vet att människan av naturen är konstruerad på vissa sätt och att dessa sätt inte står i vår makt att påverka. Utifrån de villkoren måste vi agera.

Alltså: Hur ska politiken se ut för att alla människor på jorden ska få tillgång till mat och vatten? Hur ska vi lösa frågan om omsorg om små, svaga, sjuka och gamla människor? Hur ska politiken se ut så att det vi gör på jorden inte hotar jorden? Sådana frågor är inte slutet på diskussionen, utan just början."

Jag har sagt det förut, men säger det ändå igen: Björks kritik av liberalismens livsfarliga frihetsbegrepp är kanske en början på ett nytt sätt att tänka kring grundläggande samhällsfrågor.

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Satt just och funderade på om man kan jämföra den här diskussionen om biologi kontra kultur med ekonomin: där har vi en grundläggande produktion och konsumtion av varor och tjänster, men ovanför denna uppstår och försvinner hela tiden mer eller mindre spekulativa bubblor. Under den avancerade fina kulturen finns ju en biologisk grund för människan. Men i den grunden råkar ingå vissa förhållanden, exempelvis att vi kan samarbeta i grupp och vara mer altruistiska än vad exempelvis våra apsläktingar klarar av. Och när de spekulativa bubblorna faller ihop är det den grundläggande reella ekonomin som får tuffa vidare och förhoppningsvis ta stötarna.

Magnus sa...

Det verkar som om Wirtén och Björk inte vet hur de ska komma undan det faktum att minskning av fossil energi fråntar fattiga människor vatten.

Faktum är att vatten kräver ekonomi och brunnar, men även energi. ATt få vatten och energi kräver att inte ekonomin faller ihop i världen.

Om vi gör som IPCC och Stern föreslår faller ekonomin säkert ihop och de fattiga blir kvar i fattigdom.

Vidare säger IPCC:s klimatmodeller entydigt att det blir mer nederbörd på jorden om växthusgaserna ökar (nu är det dock tveksamt att de ökar; NOAA menar här att hälften av det vi släpper ut tas upp i haven, och andra forskarinstitut menar här att en stor del av det övriga tas upp av ökad växtlighet vid varmare och mer CO2-rik atmosfär).

Varför ska vi motarbeta att det blir varmare och mer nederbörd och växtlighet?

En ovanligt bra artikel på en blogg här.

-

Socialismen är bara den ideologi som förordar kollektivism, och borde vara död.

Lennart Erling sa...

Magnus:
Du är inne på en lite annan diskussion än den jag ser som skiljande för Björk-Wirtén. Nämligen frågan om vi är beroende av naturen eller inte.
Björk ser växthuseffekten som ett reellt hot och naturens gränser som absoluta gränser, Wirtén tror nog att vi kan fixa allt den politiska vägen.
Vem som har rätt om växthuseffekten vet jag inte. På lång sikt tror jag att det går åt helvete på något sätt i alla fall. Universum skiter i oss.