onsdag 20 augusti 2008

Gå till gå

"Han ser inte ned på någon; han är på det allmännas nivå. Han porer står vidöppna, blodcirkulationen är aktiv, matsmältningen är god. Han är varmhjärtad och redo till handling. Han är den sanne resenären; han ensam upplever 'vägens friska och glädjerika stämning'. Han är inte någon enstöring utan är ett med sin omgivning, bondgårdar och industrier lika. De livgivande, universella strömningarna drar igenom honom,. Han vet att marken lever, han känner vindens puls, och tolkar tingens tysta språk. Han känner välvilja mot allt. Hans sinnen rapporterar oavbrutet till hans medvetande. Han är inte bara en betraktare av ett naturens panorama, han deltar i det. Han lever det land han reser genom - smakar på det, känner det, absorberar det. Resenären i sin fina vagn ser det bara."
Ur: John Burroughs: The Exhilarations of the road, 1875

Citatet finns i Lars Hermanssons underbara bok "Gå till gå" (2000), om en resa till fots i Umbrien. En jordnära, litterär och filosofisk undersökning av vandrandets kultur.

Inga kommentarer: