torsdag 8 oktober 2009

Sorge-suck över min iBook G4


Sorge-suck
med anledning av en trotjänares bortgång
(tack till Lars Johansson, Lucidor)Ach huad Hiertans Sorg ok Jemmer!

Ach huad Siäle Kwaal som klemmer

Oss uti wår Ålders wåhr!

Tröst begynner här at brista

Förn wij rett weet huad wij mista

I then som på Båren ståår.

Alt för brått få wij Bekymmer

Som wår glädies Sohl bortskymmer

Ok i Sorgemörkre för

Nu hele wåår Håårddisk bortröfwat

Huem ska ike blij bedröfwat?

At wår iBook G4 (O Jemmer) döör.

PS: ett tack även till Lars Huldén, ur vars "Långa Vimplar, Stinna Segel : dikter från Sveriges stormaktstid. Till poesiläsarens tjänst utvalda av Lars Huldén. Utgiven av FIB:s Lyrikklubb i Stockholm såsom dess Årsbok ANNO 1992" jag knyckt dessa rader.

2 kommentarer:

Kurt sa...

Det framgår inte riktigt vad dödsorsaken var? Själv har jag provat konstgjord andning, genom att installera operativsystem på USB-minne när hårddisken kraschade. Det fungerade utmärkt att köra datorn utan hårddisk under några månader.

Lennart Erling sa...

Dödsorsaken var nog ålder... eller att Apple lagt in en livslängdsbegränsning. Jag har fått rådet med OS på skiva eller USB, ska kolla det.
Men jag fick i alla fall en möjlighet att köpa nytt utan alltför dåligt samvete :-)