onsdag 11 februari 2009

Jag gräver i en guldgruva

Har jag gjort ett misstag? Jag vet inte.
För åtta år sedan läste jag en historiekurs och skrev en uppsats om arbetsvandringar från Halland till sillfisket i Bohuslän under andra hälften av 1700-talet. Inkomsterna från detta säsongsarbete betydde mycket för försörjningen, både för bönder och fattigfolk. Kontanta inkomster var sällsynta vid denna tid. Källorna var sockenstämmoprotokoll och landshövdingeberättelser.
Det finns mycket litet av forskning i detta intressanta ämne.
Efter viss övertalning läser jag nu en fortsättningskurs.
Den tanke jag hade redan för åtta år sedan, att husförhörslängderna kunde vara en källa till vilka individer det var som deltog i arbetsvandringarna, den visar sig nu vara riktig. Så det är i husförhörslängdernas värld jag befinner mig. Riksarkivets SVAR-databas med digitaliserade mikrofilmer är helt enkelt en guldgruva.Men det tar tid. Jag befinner mig i gruvan så snart jag kan. Jag hinner inte läsa något annat, inte blogga. Materialet växer och växer.
Så under en tid framåt kommer jag att inte att vara så aktiv här. Om någon nu undrar.

PS: klicka på bilden. Husförhörslängden är från Köinge socken 1795.

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Jaså, Jönses dräng Johannes är ute och fiskar?

Intressant, husförhörslängder har jag sett i mängder men inte med den här typen av uppgifter. Mina släktingar fanns inte i sillregionen nämligen. Och det är klart att man kan drunkna i ett sånt här material om man inte ser upp. Så medtag flytväst!