lördag 26 september 2009

"to stifle within himself outbreaks of hope..."

Så kom jag då ändå till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg (mer av andra skäl än mässan), denna absurda kakafoni som förväxlat kultur med kommers, och som jag undvikit på senare år.
Efter två timmar vacklade vi ut. Mitt enda inköp var en liten volym från Pontes förlag som fick plats i kavajfickan, Italo Svevos "En kort sentimental resa", utgiven 1999. Småförlagen har alltid restupplagor på sina bord. Kvalitet vinner i längden.

*
Jag läser nu en samling självbiografiska texter av Italo Calvino, "Hermit in Paris : autobiographical writings" (London: Jonathan Cape, 2003), som jag hoppas att senare kunna skriva något sammanhängande om.


Här bara ett kort exempel på varför jag uppskattar Calvino.
För mig som i grunden är pessimist, men ändå öppen, finns alltid hoppet om världen och människorna, men då lika mycket som en källa till oro som till odelad glädje.

Calvino deltog i ungdomen som partisan i andra världskrigets slutskede, blev aktiv kommunist för att under senare år alltmer dra sig tillbaka från världens affärer. Som avslutning på en underbar text från 1970, "Objective biographical notice" skriver Calvino om sig själv:
"The author of The baron in the trees seems more determined than ever to keep his distance from the world. Has he reached a condition of indifferent detachment? If you know him, you would think that it is more the heightened awareness of how complicated the world is that forces him to stifle within himself outbreaks of hope as much as those of anguish."


Inga kommentarer: