söndag 2 augusti 2009

Lars Gustafsson-citat. 3: "att kursivera något i upplevelsernas egen ström"

Kerstin Bergmans ytterst stimulerande och infallsrika avhandling "En möjlig värld - en tematisk studie i Lars Gustafssons 1990-talsromaner" är min vägvisare in i tre av Lars Gustafssons romaner.
Läsningen utgör ett eget rum som jag går in i då och då, när omständigheterna så tillåter.
"Att kalla något Verkligheten är väl egentligen bara att kursivera något i upplevelsernas egen ström, att säga: just det här ska du ta på allvar."
"Historien med hunden" (1993), s 147.

Inga kommentarer: