måndag 3 augusti 2009

A är den första bokstaven i alfabetet

Dagsregn. Grå himmel, dis över fälten och ett sakta strilande dagsregn.
På eftermiddagen går jag med det treåriga barnbarnet i allén, under lönnarnas lövverk. Hon har en pinne i handen och ber mig rita ett "A" i gruset. Sedan tar hon själv pinnen och skriver, högt ljudande, FARFAR och FARMOR, med hjälp av egna bokstäver i ett eget alfabet.

Inga kommentarer: