tisdag 7 juni 2011

Kors i taket!

Jag måste rita kors i taket - i morse fanns det två läsvärda inslag i Dagens Nyheters kulturdel. Det är inte ofta...
Dels Kajsa Ekis Ekmans insiktsfulla  "Blind väntan på domedagen", dels Tomas Lappalainens rykande aktuella historiska analys "Förbindelser mellan kungahuset och den organiserade brottsligheten är en återgång till statsmaktens historiska väsen".
Mer sådant, DN!

10 kommentarer:

Bengt O. sa...

Det gläder mig att du hittade något läsvärt. Men för min del kastade jag bort flera minuter på Ekmans artikel. Jag vet inte hur många gånger jag läst den förut under andra författarnamn. Jorden kommer inte att gå under. Möjligen kommer människan att stryka med men inte ens det är särskilt troligt. Livet kommer alltid att anpassa sig efter förändrade förutsättningar.

Utifrån vår nuvarande ståndpunkt kan kanske förändringarna verka drastiska och obehagliga men, som ju Ekman också förstått, det blir inget quantum leap dit utan en stegvis anpassning. Redan du och jag har fått lov att anpassa oss men hittills har vi ju överlevt. Detsamma kommer att gälla kommande generationer.

Men. Om man nu inte vill acceptera den förändringsprocess som redan är i gång, vad skall man göra? Ekman skriver "Aldrig har forskarna varit så eniga samtidigt som politikerna lyssnat så lite." Det är ett bekvämt sätt att skylla på andra och smita undan ansvaret.

Verkligheten är ju den att vi -du, jag och Kajsa- aldrig skulle acceptera de prisstegringar som skulle bli följden om man vidtog de åtgärder som krävdes för att t.ex. drastiskt begränsa CO2 utsläppen. Vi skulle rösta på populistiska partier som lovade att sänka priser och höja löner i stället och det vet "politikerna."

Människor lever i ett fool's paradise där man kräver att andra skall lösa problemen men för mig får det inte kosta något. Men värre ändå är de Gutmenschen som tror att klimatproblemet kan lösas genom att enskilda människor sorterar flaskor eller har rätt lufttryck i däcken. Det är bara en gimmick från företag och politiker för komma ifrån ansvaret och skylla på den enskilde när det går åt skogen. Dessutom väldigt lönsamt för den som jobbar i återvinningsbranschen. Vi gör jobbet, de tar pengarna.

Det här är ett olösligt problem. Det enda meningsfulla vi kan göra är att lära oss att anpassa oss till en ofrånkomlig förändring. Klimatförändring och uppvärmning har också många positiva effekter: det gäller att ta vara på dem och att minimera de negativa. Gammaltestamentliga jeremiader à la Ekman tjänar bara till att lugna skribenten oroliga samvete.

Och så kan man ju profilera sig.

Lennart Erling sa...

Det var en djupt känd kommentar, tror jag..

Ekman sitter naturligtvis inte inne med sanningen om världens tillstånd och inte heller kan hon förutspå utvecklingen. Hon är en ofta påläst vänsterjournalist (jag tror inte att du gillar sådana...) och skriver som en sådan. Att hon är allvarligt oroad är inte att ta miste på. På mitt lekmannavis tycker också jag att det finns anledning att vara det.

Du skriver: "Redan du och jag har fått lov att anpassa oss men hittills har vi ju överlevt. Detsamma kommer att gälla kommande generationer."

Jag hoppas du har rätt, även om jag inte kan dela din framtidsprognos. I praktiken lever väl de flesta av oss, mer eller mindre sopsorterande, i den förhoppningen. För att inte bli alltför svartsynta.

Men du skriver också att "Det här är ett olösligt problem. Det enda meningsfulla vi kan göra är att lära oss att anpassa oss till en ofrånkomlig förändring. Klimatförändring och uppvärmning har också många positiva effekter: det gäller att ta vara på dem och att minimera de negativa."

Det är klart att problemet är olösligt om man menar att utvecklingen är ofrånkomlig och inte gör något för att lösa det. Och hur i all världen en galopperande och naturresursslukande tillväxt till den rika världens fördel ska kunna övergå i en förnuftig, mer rättvist fördelad miljövänlig tillväxt vet jag inte. Kanske är det försent - av de skäl som du nämner. Eller för mänsklig påverkan rubbat en naturlig ordning, vad vet jag.

"Livet kommer alltid att anpassa sig efter förändrade förutsättningar", skriver du. Jag håller med.
Och på kortare eller längre sikt kommer mänskligheten att utplånas.

Lennart Erling sa...

PS till Bent O: Men vad tyckte du om Lappalainen?

Bengt O. sa...

OK. Men vem skall göra någonting? Till slut måste det bli den stora massan av medborgare. Företag och politiker försöker nu att trumma i oss att vi måste sortera sopor och sluta dricka Ramlösa om inte världen skall gå under. Men sanningen är att sådana effekter- om de överhuvudtaget finns- är helt försumbara. Det är ett sätt av politikerna att skylla ifrån sig och av företagen att få oss att jobba gratis för att öka deras vinster. Dessutom är de allra flesta free riders: du kan ju sluta dricka buteljvatten men jag fortsätter med tanke på vad som hänt i Östersund och på andra platser. Och så är det godare.

Vad som skulle krävas vore att kraftig fördyra -skattevägen- produktionsfaktorn CO2. Det vore inte svårt och skulle också vara effektivt. Men fördyringen skulle jobba sig upp genom prissystemet och få utslag i all konsumtion - vissa varor och tjänster mer, andra mindre. Men allt skulle bli dyrare.

Och det vore ju OK. Vi måste sätta pris på klimatet och vara beredda att betala. Men tror du att den stora massan konsumenter och väljare utan vidare skulle acceptera att deras vardagskonsumtion av livsmedel, kläder, bostad, nöjen osv skulle bli dyrare? Att den välförtjänta semesterresan efter ett års hårt slit skulle falla utom räckhåll? Säkert inte. Och hur skall man göra med fördelningsproblemen? Skall alla betala lika mycket eller skall vissa grupper subventioneras? Hur gör man med folk i glesbygderna som kanske behöver bilar - skall de få billigare bensin? Inga politiker sätter sig i den situationen, man vet att populistpartiet Klimatdemokraterna som lovar sänkta priser och högre löner kommer att vinna en jordskredsseger i nästa val. Och skall vi behöva inskränka oss bara för att alla dessa kineser skall få det bättre? Nej, de får klara sig själva. Dessutom skulle det kräva omfattande internationella bindande överenskommelser som med säkerhet vore omöjliga att åstadkomma.

Därför är det här problemet olösligt. Vi måste acceptera detta och försöka inrätta oss så att vi minimerar de negativa effekterna. Eftersom det är en gradvis process blir det säkert mindre drastiskt än man gärna föreställer sig.

Väckelsepredikanter av typ Ekman som hämtar sina argument från nazikramande filmregissörer eller moderna flagellanter som vägrar att dricka Ramlösa och klär sig i begagnade trasor är de värsta hycklarna av alla. I värsta fall är de vilseförda, i de flesta fall skrymtare: se på mig jag räddar jorden, vad gör du?

F.ö. är det inte så att jag inte gillar pålästa vänsterjournalister, snarare tvärtom. Men jag förväntar mig att man vare sig det är från vänster eller höger ser fakta i ögonen och inte hänfaller åt publikfriande frimicklarsalvelse.

(Tyvärr vet jag inte vem "Lappalainen" är. Länk?)

Bengt O. sa...

Sorry. I näst sista stycket skall det naturligtvis stå: "I bästa fall är de vilseförda..."

northofsweden sa...

Lappalainen:
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tomas-lappalainen-forbindelser-mellan-kungahuset-och-den-organiserade-brottsligh

Bengt O. sa...

@northofsweden. Tack för länken. Naturligtvis gillar jag iden bakom artikeln även om bevisföringen var litet våldsam. Framför allt tror jag att han missuppfattat Gustav Vasas roll. Men visst: demokratin innebar frigörelse och monarkin är en otidsenlig relikt.

Lennart Erling sa...

Bengt O:
Kanske man kan sammanfatta med att vi båda anser att problemet är olösligt. Jag skulle nog vilja formulera det så att mänskligheten mot bättre vetande gräver sin egen grav.
Du har en mer optimistisk grundsyn, det kanske rentav inte alls går åt helvete, i alla fall inte käpprätt.
Jag, som de flesta andra, tar till mig information och försöker handla miljövänligt, men har inga illusioner om att det löser grundproblemet: en tillväxt som äter upp jordens resurser, där de rika skor sig på de fattiga, enkelt uttryckt.
Hur mänskligheten ska bli en stor massa av medborgare, som solidariskt tar tag i problemen, vet jag inte.

PS: Ekman vänder sig just mot nazikramaren von Triers film: jorden kom inte att gå under genom någon planetkollision; vi klarar av det på egen hand och vi är på god väg. Jag vill inte kalla det "publikfriande frimicklarsalvelse". Till vad nytta man tar upp alternativa vägar för utvecklingen vet jag inte. Men jag tror att det är bättre än ingenting alls.

Bengt O. sa...

Din slutkommentar får vara en lämplig punkt för debatten som jag tyckte var mycket intressant. Jag skall inte förlänga den, bara till allas fröjd och gamman citera en kommentar som jag hittade under Ekmans artikel:

"Utomordentlig artikel! Sätter fingret på just det där - att många inte orkar bry sig, för går det åt helvete så gör det väl det (domedagen) och förmodligen inte under ens egen livstid. Nej, dags att vakna. Sluta kör bil, börja cykla. Då blir ni alla mindre feta också!"

Så talar en pragmatiker.

snawitz sa...

Kulturdelen är den del som jag knappt tittar i pga att det i´sällan finns något läsvärt där.
Klart bäst är korsorden