fredag 1 maj 2015

Datalagring

Läser en artikel i Ping om framtidens datalagring i form av DNA. Det handlar om sparad rådata för forskning, men generellt lagrar vi alla* för mycket i alla våra digitala medier.

Om 150 år kommer vi att behöva ett nytt jordklot bara för att få plats med alla våra hårddiskar. Med tanke på vad som sker på det här klotet vore det nog inte dumt att säkerhetskopiera det, innan det är försent.


* - denna text förekommer även på Facebook och Twitter...

Inga kommentarer: