lördag 22 november 2014

Onomatopoetisk utvikning

Var kommer de ifrån alla dessa böcker som vill hamna i mina hyllor?
Som denna fascinerande skrift, utgiven 1908. Man kan bli sittande länge och inse vilka luckor det finns i ens bildning.
"Gökens namn är naturligtvis likaledes en härmning av hans läte, hvilket fullkomligt tydligt framträder i det tyska kuckuck, det engelska cuckoo, det holländska koekkoek och det franska coucou. Det svenska gök och det danska och norska gjøg äro besläktade med det medelhögtyska gouch och det lågtyska gök. [...] Anställa vi en jämförelse med andra språk, så finna vi en genomgående öfverensstämmelse: på latin cuculus, på italienska cucco, på spanska och portugisiska cuco, på gammalgrekiska kokkyx, på sanskrit kôkilas; i de keltiska språken: på kymriska côg, på gaeliska cuach: i de slaviska språken: på fornslaviska kukavica, på polska kukawka, på serbiska kukava; på angelsachsiska är namnet geác, på nordiska gaukr, på gammalengelska geka; ännu kallas göken i norra England gawk; på ungerska gauka."
Osv. Osv.


Författaren, lektor Johan Eriksson, skriver:
"Följande plan ligger till grund för detta arbete: de inhemska och europeiska fåglarna med tabell och svenska och tyska provinsialismer, de utomeuropeiska fåglarna, tydningar af läten och därav uppkomna benämningar, däggdjurs, kräldjurs, groddjurs och insekters namn, namnbildning genom analogi, alfabetisk uppräkning af en del andra onomatopoetiska ord, litteraturförteckning.

Boken avslutas med följande tabell (klicka och läs!):
6 kommentarer:

Björn H sa...

Visst är det härligt att upptäcka en gammal bortglömd juvel som denna

Bengt O. sa...

Sådant där är mycket roligt och intressant. Akademiledamoten Lotta Lotass skrev f.ö. i en essä i boken "Varia" om transkriberingen av olika fågelljud - mycket detaljerat och ingående. Det var en sådan där text som är så tråkig att man blir helt fascinerad och kan inte sluta läsa.(Tyvärr har jag boken nedpackad så jag kan inte ge exempel.)

Kanske vågar jag i sammanhanget länka till mitt "aprilskämt" från 2013 som en av våra högt värderade gemensamma bekanta avfärdade som "geometriskt" o-roligt...

http://flarnfri.blogspot.co.at/2013/04/eu-angriper-den-svenska-modellen.html

Lennart Erling sa...

Tack för kommentarer och ytterligare utvikningar!

Den här lilla skriften är en guldgruva. Förf. skriver i förordet:
"I sin närvarande form - författaren har publicerat sina första studier i ämnet i ett läroverksprogram för 3 år sedan - är arbetet den fullständigaste förteckning öfver härmnamn, som finnes i världslitteraturen."

Jag har inte vågat sätta mig in i senare tiders forskningsläge.

Gabrielle Björnstrand sa...

Underbart. Det poetiska i dessa faktalängder. Påminner mig om en vacker boktitel: De heliga geograferna.

Här har vi då Sankte Johan.

Lennart Erling sa...

Sankte Johan?

Gabrielle Björnstrand sa...

Ja. En sådan ordning och vacker reda som man bara uppnår med helig nit.