lördag 28 april 2012

Huru svin måge i ållonskog släppas


Äga flere ållonskog samman; tå skola the i rättan tid sig förena, huru många svin ther kunna födas, och släppe sedan hvar in efter thy, som han del i skog äger. Släpper någor flera in; hafven the andre våld att taga them up, och han böte en marck för hvart svin, och skadan åter. Äger han ej sielf så många svin, som han på sin del föda kan; stånde honom fritt andras svin för lego intaga. Hiör han thet ej; tå måge the andre hans del saklöst nyttja.

Så lyder första paragrafen i 1734 års Svea Rikes Lag, Bygninga Balk, 12 kapitlet, "Huru svin måge i ållonskog släppas".

I eftermiddags, när vi gick i bokskogssluttningarna mot Skärsjön, såg vi rester av flera stenfållor, där vallpojkarna drev in svinen till natten.Att vandra i detta landskap är samtidigt att vandra i historien, i spåren av det som en gång var. Torpgrunder, gärdsgårdar, jordkällare. Odlarmöda, nu övervuxen och långsamt på väg att sjunka ner i glömskan.

Ja, ursäkta den dåliga bildkvalitén...

7 kommentarer:

Bengt O. sa...

Det förtjänar kanske att påpekas att texten om svinen i skogen (från 1736-01-23) fortfarande är gällande lag i Sverige vilket man kan förvissa sig om genom att leta efter byggingabalkens tolfte kapitel i Regeringskansliets rättsdatabaser. Byggningabalken är överhuvudtaget intressant läsning - här kan man t.ex. se vad som kan hända med vallhjon som missköter jobbet.

I Bodils och Jelenas nättidskrift "Salongen" publicerades för några år sedan ett antal inlägg med utgångspunkt från Kerstin Ekmans "Herrarna i skogen". (Länken till 'Salongen' verkar inte fungera). Även undertecknad deltog med ett inlägg som tog sitt avstamp i texten om ollonskogen. Mot den bakgrunden oerhört spännande att se dina bilder!

Lennart Erling sa...

Intressant... Men jag kanske har fel beträffande vallpojkar. 2 § i Regeringskansliets version lyder:

"Hava de, som bo samman i en by eller flera, förent sig om boskapens vård och hjordahåll, och förummar någon det att uppehålla; gälde den skada, som fä av hans vållande eller försummelse gör, eller får. Lag (1981:426)."

Men i min faksimilutgåva av 1734 år lag (tryckt 1780), Gidlunds förlag 1981, har paragrafen en fortsättning:

"Til vallgång skola quinfolk brukas, ther thet ike kan, och ej gossar, vid tijo dalers bot."

Jag blir inte klok på vad bisatsen "ther thet ike kan" betyder här. Ska endast quinfolk brukas, eller...?

Di rättslärde må upplysa oss.

Gabrielle Björnstrand sa...

Jag tycker det är fina bilder, halvt surrealistiska, liksom belysta av en violett måne.

Lennart Erling sa...

Gabrielle,
det är mobilens förtjänst... svagt ljus, lätt duggregn, få färger nu innan lövsprickningen.

Bodil Z sa...

Vackert, trakten runt Skärsjön känner jag ganska väl från min ungdom. (Den Björckska familjen har ju egendomar där någonstans.)

PS Salongen har tillfälligt brakat ihop rent tekniskt. Vi väntar på att någon Zagreb-student ska lösa problemet.

Lennart Erling sa...

Bodil,
ja, Ottersjö säteri vid Skärsjön är en vacker 1700-talsmiljö som hålls i stånd av en familjeförening.

Kurt sa...

Det visar också att förutom just ollonsvin (och några andra få undantag), så var det förr fritt att valla övriga djur i skogen. Det finns alltså en mycket gammal tradition att tillåta kommersiellt utnyttjande av allemansrätten.