måndag 17 oktober 2011

"The rapid stream where memories recede"

På jakt efter en viss versrad av Yves Bonnefoy (som jag inte hittar) blir jag ändå sittande och fastnar i dikten "La maison natale", översatt som "The house where I was born".

Det handlar om minnen av barndomens värld. Det är vackert och sorgset.

"Though we reach out, our hand can never cross
The rapid stream where memories recede."
[ ... ]
"I remember, it was a summer morning.
The window was half open. As I came closer,
I saw my father there in the garden.
He stood motionless. Where he was looking,
Or at what, I couldn't tell - outside everything.
Stooped as he already was, he lifted his gaze
Toward the unachieved, or the impossible.
He had laid down the pickaxe, the spade.
The air was cold on that morning of the world.
But coolness is impenetrable, and cruel
Are the memories of childhood mornings.
Who he was, who he had been in the light:
I did not know, I still do not know."


Bonnefoy, Yves: The curved planks. Translated from the French and with an afterword by Hoyt Rogers. Foreword by Richard Howard. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006

2 kommentarer:

Gabrielle Björnstrand sa...

Aldrig hört talas om. Det är nyttigt.
Och så rörande klar dikt...
inte ett onödigt ord, och inget behov av att göra intryck. La vie humaine.

Lennart Erling sa...

För mig var (är) han bara ett namn. Men han är stor, nobelprisklass, tror jag. Det finns ett litet urval översatt till svenska, långt tillbaka.
Upprinnelsen var att jag sökte efter en versrad som jag fått av en för mig helt anonym polsk bloggare - men jag kan inte hitta den och får bara kryptiska svar från Polen...